Žiar nad Hronom

Neoficiálne stránky mesta Žiar nad Hronom

Milí návštevníci,

toto je príklad možnosti použitia redakčného systému Publikátor pre stránky mesta, prípadne obce.
Základnú časť tvoria články, ku ktorých tvorbe môžu byť konkrétnym užívateľom pridelené konkrétne práva. Napríklad ľudia zodpovední za akcie organizované mestom (výstavy, koncerty, jarmoky, plesy, program kina), môžu publikovať iba do svojich rubrík. Tak isto aj jednotlivé odbory mesta môžu prostredníctvom svojich rubrík informovať občanov o svojej činnosti, bez toho, aby zasahovali do rubrík iných odborov. Návštevníci môžu byť tak jednoduchým, moderným a atraktívnym spôsobom informovaní o dianí v meste.
Okrem časti s článkami je možné pridružiť aj diskusné fórum a galériu pre fotky a obrázky (napríklad z akcií mesta).

Marcel Zúbrik, tvorca Publikátora

Pripravované opravy mestských komunikácií en

upic
Aj túto jeseň mesto opravuje svoje komunikacie. V tomto článku nájde ich zoznam a približný časový harmonogram.História mesta Žiar nad Hronom en

upic
Začiatky ľudskej činnosti v Žiarskej kotline archeológovia zistili na základe náhodne nájdených nálezov. Kľúčovým prameňom pre dejiny najstarších osád v Žiarskej kotline je zakladacia listina benediktínskeho kláštora a opátstva v Hronskom Beňadiku, vydaná kráľom Gejzom I. roku 1075.

Strany: 1